3 akcje do kupienia ze stopą dywidendy powyżej 6%.

Spółki, które generują więcej gotówki niż są w stanie wykorzystać, często zwracają ją swoim akcjonariuszom w formie dywidendy. Potraktuj to jako nagrodę za bycie zaangażowanym inwestorem w daną spółkę. Stopa dywidendy to procent aktualnej ceny akcji, jaki stanowi dywidenda w ciągu roku.

Wysoka stopa dywidendy może być czasami sygnałem ostrzegawczym dla inwestorów, ponieważ może wskazywać, że inwestorzy chcą wysokiej stopy zwrotu jako rekompensaty za posiadanie ryzykownych akcji (niższa cena akcji prowadzi do wyższej stopy zwrotu z dywidendy). Te trzy akcje mają stopę dywidendy na poziomie 6% i mają solidne finanse na poparcie swoich działań.

  1. Rozgrzana do czerwoności dywidenda

Altria Group (NYSE: MO) jest największą firmą tytoniową w Stanach Zjednoczonych. Jest właścicielem słynnej marki papierosów Marlboro. Firma płaci swoim inwestorom 3,60$ rocznie, co daje stopę dywidendy w wysokości 7,07%.

Ostatnio dywidenda została zwiększona o 4,7%, co jest 56. wzrostem wypłaty w ciągu ostatnich 52 lat. W Stanach Zjednoczonych, gdzie Altria prowadzi praktycznie całą swoją działalność, palenie tytoniu jest nałogiem zanikającym.

Jednak wyroby tytoniowe mają silną pozycję cenową ze względu na uzależniającą zawartość nikotyny. Podwyżki cen zrównoważyły spadek ilościowy i stale zwiększały wzrost zysków na przestrzeni lat.

W 2014 roku Altria sprzedała 126,6 miliarda sztuk papierosów. Od tego czasu do 2020 roku zanotowało regres do 103,2 miliarda sztuk. Pomimo tego gwałtownego spadku wolumenu, zysk na akcję firmy wzrósł w tym samym okresie z 2,56 USD do 4,36 USD, a roczna wypłata dywidendy wzrosła z 2,00 USD do 3,60 USD na akcję.

Zarząd utrzymuje wskaźnik wypłaty dywidendy na poziomie 80%. Tak długo, jak Altria będzie w stanie systematycznie zwiększać swoje zyski, inwestorzy mogą oczekiwać hojnych wypłat w formie dywidendy.

  1. Ogromne wypłaty w formie dywidendy

Omega Healthcare Investors (NYSE: OHI) to spółka typu real estate investment trust (REIT), która inwestuje w nieruchomości związane z opieką zdrowotną, a w szczególności w obiekty opieki długoterminowej i domy opieki.

Real estate investment trust to spółki skonstruowane w taki sposób, aby większość zysków przekazywać swoim udziałowcom w zamian za korzyści podatkowe od rządu. Ten REIT wypłaca kwartalną dywidendę w wysokości 2,68 USD na akcję, co daje stopę dywidendy w wysokości 8,09% przy obecnej cenie akcji.

REIT-y obliczają wskaźnik wypłaty dywidendy na podstawie przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, zwanych „funduszami z działalności operacyjnej”. Wskaźnik wypłaty dywidendy dla Omegi wynosi 82%, przy założeniu, że skorygowane środki z działalności operacyjnej na 2020 r. wyniosą 760 mln USD.

Liczba ludności w Stanach Zjednoczonych jednocześnie rośnie i starzeje się. Zarząd spółki Omega szacuje, że liczba osób powyżej 65 roku życia w USA wzrośnie do 80,8 mln w 2040 r. z 56,1 mln w 2020 r., co w dłuższej perspektywie spowoduje wzrost popytu na domy opieki, co pozwoli spółce Omega Healthcare na stabilny wzrost w kolejnych latach i wsparcie wypłaty dywidendy.

  1. Dywidenda płynie jak ropa i gaz

Enbridge (NYSE: ENB) jest jedną z największych firm energetycznych w Ameryce Północnej. Spółka jest właścicielem i operatorem sieci gazociągów i ropociągów. Wiele spółek naftowych i gazowych jest wrażliwych na bazowe ceny surowców do produkcji ropy i gazu.

Firma wykonująca odwierty i sprzedająca ropę zarabia więcej pieniędzy, gdy ceny ropy są wysokie, a mniej, gdy są niskie. Tendencja cen surowców do wzrostu i spadku w czasie sprawia, że są to potencjalnie niestabilne inwestycje.

Enbridge jest jednak spółką rurociągową. Rurociągi, które transportują ropę i gaz z pól do rafinerii, są w zasadzie „punktami poboru opłat” w branży. Zarabiają na ilości ropy i gazu, która przepływa przez ich rury, niezależnie od bieżących cen surowców.

Z tego powodu spółka Enbridge jest znacznie mniej zmienna i okazała się być wiarygodnym płatnikiem dywidendy, zwiększając swoją wypłatę w ciągu ostatnich 26 lat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *