Dlaczego akcje wydobywcze bitcoinów wystrzeliły w górę w poniedziałek

Co się stało

Akcje spółek zajmujących się wydobyciem kryptowalut wzrosły w poniedziałek. Wśród nich znalazły się BIT Mining Limited (NYSE:BTCM), Bitfarms (NASDAQ:BITF), Riot Blockchain (NASDAQ:RIOT) oraz CleanSpark (NASDAQ:CLSK). Do godziny 13:30 EDT akcje te rosły odpowiednio o 16%, 13%, 11% i 12%.

Są prawdopodobnie dwa czynniki wpływające na te akcje dzisiaj. Po pierwsze, cena Bitcoina (CRYPTO:BTC) nadal rosła w weekend i obecnie wynosi 45.900 dolarów za sztukę, według CoinDesk. Po drugie, Senat USA głosował dziś za ustawą, która może zaszkodzić tym spółkom, co może być powodem, dla którego akcje te spadły dziś rano nieco z dziennych maksimów.

Więc co

Prawdopodobnie słyszeliście o projekcie ustawy o wydatkach na infrastrukturę w wysokości 1 biliona dolarów, która zawiera bardzo potrzebne wydatki na amerykańskie drogi i mosty.

Inwestorzy mogą nie wiedzieć, że projekt ustawy zawiera przepisy podatkowe dotyczące aktywów cyfrowych. Podsumowując kwestię, krytycy twierdzą, że sformułowanie jest zbyt niejasne i w rezultacie może rozszerzyć definicję „brokera”, aby objąć każdą stronę zaangażowaną w jakąkolwiek część procesu wymiany kryptowalut.

Coinbase Global i Square dołączyły do innych graczy kryptowalutowych we wspólnym oświadczeniu sprzeciwiającym się poprawce do ustawy o infrastrukturze.

Zgodnie z oświadczeniem wydanym 4 sierpnia, propozycja ta spowodowałaby, że firmy wydobywające Bitcoina i producenci sprzętu spełnialiby wymagania nowego opisu brokera, co nałożyłoby na te firmy niedopuszczalne ograniczenia.

Niektórzy senatorowie zaproponowali poprawki do przepisu dotyczącego aktywów cyfrowych, aby rozwiać te obawy, co spotkało się z poparciem tych firm. Dziś jednak Senat głosował nad przyjęciem ustawy infrastrukturalnej bez tych poprawek.

Mimo to, inwestorzy w BIT Mining, Bitfarms, Riot Blockchain i CleanSpark nie wydają się zbytnio zaniepokojeni zapisami dotyczącymi aktywów cyfrowych w projekcie ustawy infrastrukturalnej. O ile akcje te powróciły z początkowych maksimów, to były to niewielkie spadki.

Ogólnie rzecz biorąc, wygląda na to, że inwestorzy po prostu świętują zyski Bitcoina w weekend i dzisiaj. Firmy te generują przychody z wydobycia Bitcoina, a niektóre nawet zatrzymują Bitcoiny, które wydobywają. Nie bez znaczenia jest więc fakt, że inwestorzy są tak optymistyczni.

Co dalej?

Oto inny sposób wyrażenia tego, co właśnie powiedziałem: Akcje BIT Mining, Bitfarms, Riot Blockchain i CleanSpark nie poszły dziś w górę, bo mają coś wspólnego z podstawami biznesowymi. A dla inwestorów długoterminowych najważniejsze są zawsze podstawy biznesu.

Aby dowiedzieć się więcej o szczegółach, jak te spółki radzą sobie, akcjonariusze będą oczekiwać na raporty kwartalne. CleanSpark poda swoje wyniki za trzeci kwartał 2021 roku 16 sierpnia. Przypadkowo, Bitfarms opublikuje swoje wyniki za drugi kwartał 2021 roku w tym samym czasie co CleanSpark.

Riot Blockchain i BIT Mining nie podały jeszcze, kiedy ukażą się ich raporty finansowe. Ale inwestorzy powinni generalnie oczekiwać tych samych wskaźników od tych spółek, gdy składają one swoje raporty. Wydobycie Bitcoina jest konkurencyjne i wymaga od tych firm ciągłego zwiększania mocy obliczeniowej.

Jest to mierzone za pomocą metryki zwanej „hash rate”, a ogólny hash rate sieci Bitcoin spadł w ostatnich tygodniach, ponieważ Chiny zakazały operacji wydobywczych.

Ogólny spadek hash rate Bitcoina jest szansą dla graczy pozostających w grze – mogą oni zdobyć udział w rynku i wydobywać więcej Bitcoina. Spodziewaj się więc, że produkcja Bitcoina wzrośnie we wszystkich tych firmach – spadek może być oznaką kłopotów.

Zwracaj również uwagę na plany tych firm dotyczące przyszłego wzrostu hash rate. Pozwoli to na uzyskanie dobrego wyobrażenia o bieżących potrzebach kapitałowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *